7 Cara Pesugihan Putih Tanpa tumbal Orang Kaya Bisa Dapat Uang Banyak

7 Cara Pesugihan Putih Tanpa tumbal Orang Kaya Bisa Dapat Uang Banyak Pesugihan pada intinya mempunyai sifat yg tidak kentara atau tidak tampak, sebab beberapa praktik yang digerakkan dikenal juga rahasia serta tertutup, penuh dengan misteri serta sistem kejaidannya memanglah di luar akal sehat manusia. 

Bahkan juga kita juga mungkin saja sempat mendengar beragam jenis pesugihan dengan pertolongan siluman ular, siluman kera serta lewat beberapa cara ritual yang lain. 
Pesugihan memanglah sudah jadi daya tarik yang kuat untuk beberapa orang yang menginginkan memperoleh jalan pintas untuk memperoleh kekayaan dengan instan. Walau sekian bukanlah bermakna orang yang lakukan ritual pesugihan dapat segera wujudkan hasratnnya jadi kaya. 

Banyak juga dari mereka yang alami kegagalan dalam lakukan ritual pesugihan serta pada akhirnya menyebabkan mengerikan. 

Oleh karenanya dalam ajaran islam kita dilarang untuk lakukan persekutuan dengan setan maupun jin berbentuk apa pun. 

Tetapi Islam tidak sempat melarang umatnya untuk lebih kuat dengan materi serta mempunyai kekayaan yang berlebihan asal kan harta kekayaan itu didapatkan dengan car-car yang lumrah. 

Pemakaian mantra, doa, atau bacaan apa pun sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Islam jadi tetaplah diijinkan tetapi mesti tetaplah di barengi dengan usaha serta usaha keras yang riil. 

Pesugihan dalam islam juga memakai car-cara spesifik yangtentu saja beberapa cara ini adalah langkah yang didapatkan dengan Islam. 7 Cara Pesugihan Putih Tanpa tumbal Orang Kaya Bisa Dapat Uang Banyak Langkah pesugihan islam itu yaitu sebagi tersebut : 

1. Langkah Pertama 
Saat malam Jum’at Kliwon kita menaburkan segenggam beras pada perempatan jalan, sembari kita membaca doa di bawah ini : 

“Bismillahirrohmanirrohiim allahuma yaa ghoniyyu ya hamidu yaa mubdi’u yaa mu ‘iidu yarohimu ya waduudu ya fa’aalu lima yuriidu aghninii bihalaa ika anharoomika wa bifadhlika ammansiwaka”. 

2. Langkah Kedua 
Pada sehari-hari weton kita buat bubur kacang merah serta membacakan ayat berikut ini sejumlah 113x lalu di tiupkan ke bubur itu. Lalu bubur itu kita makan, serta sisa yang lain diberikan pada orang yang lain, dengan kemauan syukuran. Tersebut Doa nya : 

“Bismillahirrohmaanirrhiim Allaahumma ya man huwa yaktafii an jamii’I kholqihi wala 
yaktafii anhu ahadun minhu kholqihii ya aha da man laa ahada lahu inqitho ar rojaa’u illaminka a khoobatil amaalu illa fiika wa sadatiththuruqu illaa ilaika ya ghoyyaatsul mustaghiitsiina”. (aghitsni 7x) 

Untuk langkah 1 serta langkah 2 dikerjakan sepanjang 9 kali ritual kurun waktu 9 bln., atau 1 bln. 1 kali ritual. 

3. Langkah Ketiga 
Sepanjang 40 hari berturut-tutur kita membaca “BARHATIIHIN” 100 x pada saat malam hari, dan pada pukul yang sama. 
Sesaat pada hari paling akhir kita baca : 

“biyaywahnin biyaywahnin, bisamsiimin bisamsiimin baylahnin baylahnin sabrooyuusyin sabrooyuushin syaimuusyin syaimuusyin shoiyyin ka’iyyin armayaalin ya manil asiiru hlaihi yasiir ulthuf bii wa yasiirli kulla asiir bihaqqil basyiirin nadziirin sayyidina muhammadin shollallahu ‘alaihi wassalam”. (1000x) 

Bila ke-3 langkah di atas sudah kita kerjakan dengan baik serta benar sesuai sama jumlah yang ditetapkan, jadi khodam-khodam malaikat, atas izin Allah selalu mendoakan kesejahteraan serta kelimpahan rezeki pada saudara. 

Tapi janganlah lupa kita mesti tetaplah Cara Pesugihan Putih Tanpa tumbal Orang Kaya Bisa Dapat Uang Banyak berupaya dengan riil agar bisa hasilkan kekayaan yang berlipat memakai langkah pesugihan islami ini
Back To Top