Bagaimana Caranya Mendatangkan kekayaan berlimpah rezeki uang

Ritual pesugihan islami Bagaimana Caranya Mendatangkan kekayaan berlimpah rezeki uang  yang juga akan kami terangkan di bawah ini bisa dikerjakan oleh siapapun yang tengah dalam kesulitan ekonomi, hingga siapapun yang mengamalkannya akan tidak terasa kekurangan sedikitpun. 

Bahkan juga bila keadaan anda sangatlah tertekan, jadi dengan lakukan ritual pesugihan islami di bawah ini juga akan ada saja jalan pertolongan serta rejeki yang mengalir pada anda. 

Hingga apa pun usaha yang tengah anda upayakan juga akan jadi lancar, omzet bertambah, dagangan laku manis, karier lancar serta melejit. 

Bagaimana Caranya Mendatangkan kekayaan berlimpah rezeki uang


Tata langkah mengerjakannya yaitu seperti berikut : 

– Mandi Jinabat jadi bentuk ruwat diri, mensucikan serta bersihkan jiwa serta raga 

– Lalu lakukan tirakat pantang makan nasi serta daging sepanjang 44 hari 

– Sepanjang lakukan tirakat tidak bisa tidur sebelumnya lewat tengah malam 

– Lantas kerjakan amalan ini :
بسم الله الرحمن الرحيم
صَلاَة�' حَاجَة�' = 2 ركعات = Sholat Hajat 2 Rakaat
أَس�'تَغ�'فِرُلله َا�'لعَظِي�'مِ, اَلَّذِي�' لاَ إِلَهَ اِلاَّ هُوَال�'حَىَّ ال�'قَيُّو�'مَ وَاَتُو�'بُ اِلَي�'هِ = 3 كالى
Astaghfirullaahal adhiim, allazii la ilaha illa huwal haiyul qaiyuumu atuubu ilaihi = 3X
اَلَّلهُمَّ صَلِّى عَلَى سَي�'دِنَا مُحَمَّدِ وَعَلَى اَلِهِ وَصَح�'بِهِ وَسَلِّم�' = 3 كالى
Allaahumma shalli ala saidinaa Muhammadin wa ala aalihi washahbihii wa sallim = 3X
فَاِتحَة�' (تكا كالى)
يَا حَيٌّ يَا قَيوُّمُ لاَ اِلَهَ اِلاَّ اَن�'تَ
Ya Hayyun Ya Qayyum La ilaaha illa Anta = 100 X
اَلَّلهُمَّ صَلِّ صَلاتاً كَامِلَةً وَصَلِّ سَلاَمًا تَامًاعَلَى سَي�'دِناَ مُحَمَّدٍتَن�'حَلّ ِبهِ ا�'لعُقَد�' وَتَن�'فَرِجُ ِبهِ ا�'لكُرَا ب�' وَتُق�'ضَى ِبهِ ا�'لحوَائِجُ وَتُنَالُ ِبهِ ال�'رَغَاِئبُ وَحُس�'نُ ا�'لَخَوَاِتمُِ وَيُس�'تَس�'قَى ا�'لغَماَمُ ِبوَج�'هِهِ ا�'لكَرِي�'مِ, وَعَلَى اَلِهِ وَصَح�'بِهِ فِى كُلِّ لـَم�'حَةٍ وَنَفَسٍ ِبَعدَدِ كُلِّ مَـع�'لُو�'مٍ لَكَ
Allahumma shallin shalaatan kaamilatan wasallim salaaman taamman ‘ala saidina Muhammdinillazi tanhallu bihil ‘uqod watanfariju bihil kurob, watuqdho bihil hawa-iju, watunaalu bihil ghoro-ibu, wahusnul khawaatimu wayustasqal ghomamu biwajhihil karim, wa ‘ala alihi wa Shahbihi fi kulli lamhatin bi ‘adadil kulli maklumil laka. (41 x)
َالَّلهُمَّ صَلِّى وَسَلِّم�' عَلَى سَـ�'يدِنَامُحَمَّدٍ غِنَى فَق�'رِي وَحًيَاةَ رُو�'حـِي وَهُدَى قَل�'بِـى وَاش�'َرَح�'َ صَد�'رِى وَنَجَاتِي فِى الُّدن�'ياَ وَا�'لاَخِرَةِ, وَعَلىَ اَلِهِ وَصَح�'بِهِ عَدَدَ كُلِّ ذَرَّةٍ فِى كُلِّ يَو�'مٍ اَل�'فَ مَرَّةٍ وَاغ�'نِنِي�' بِفَض�'لِكَ عَمَن�' سِوَاكَ
ALLAHUMMA SHALLIN WASALLIM WABARIK ‘ALA SAIDINA MUHAMMADIN GHINA FAQRIY, WAHAYATA RUHIY, WAHUDA QOLBIY, WASYRAH SHODRIY, WANAJATIY FID DUNYA WAL AKHIRAH, WA ‘ALA ALIHI WASHAHBIHI ‘ADADA KULLI ZARRATIN, FI KULLI YAUMIN ALFA MARRAH waghninii bifadhlika ‘amman siwaaka. 199 x
حَس�'بِيَ اللهُ لا ِالَه َِالا هُوَ عَلَي�'هِ تَوَكَل�'تُ وَهُوَ رَبُ ا�'لعَر�'شِ ا�'لعَظِي�'مِ
Hasbiyallaahu laa ilaaha illa huwa ‘alaihi tawakkaltu wahuwa Rabbul ‘Arsyil ‘Adhiim 41x
رَبـَّنَا عَلَي�'كَ تَوَكَّـل�'نَا وَاِلَي�'كَ اَنَب�'نَا وَاِلَي�'كَ ال�'مَصِـي�'ر. رَبَّـنَا لاَ تَج�'عَـل�'نَا فِت�'نَةَ لِلـَّذِي�'نَ كَفَـرُوا وَاغ�'فِر�'لَنَا رَبـَّنَا اِنَّكَ اَن�'تَ ا�'لعَزِي�'زِ ا�'لحَكِـ�'يمِ.
Rabbanaa ‘alaika tawakkalnaa, wa ilaika anabnaa, wa ilaikal masiir, Rabbanaa la taj’alnaa fitnatan lillaziina kafaruu, waghfirlana Rabbanaa innaka antal ‘Aziizul Hakiim. 41x 

Setelah lewat larut malam keluarlah dari dalam tempat tinggal serta membaca semasing doa seperti diterangkan di bawah ini : 

A. Berdirilah menghadap Timur (wetan) lantas membaca : 
“Hu Sirrullah! Sedulurku kang ono ing Wetan, saya rewang-rewangono anekakno rejeki kang ono ing Wetan. ” sejumlah 3 x 

B. Berdirilah menghadap Selatan (kidul) lantas membaca : 
“Hu Dzatullah! Sedulurku kang ono ing Kidul, saya rewang-rewangono anekakno rejeki kang saka Kidul” sejumlah 3 x 

C. Berdirilah menghadap Barat (kulon) lantas membaca : 
“Hu Sipatullah! Sedulurku kang ono ing Kulon, saya rewang-rewangono anekakno rejeki kang saka Kulon. ” Sejumlah 3 x 

D. Berdirilah menghadap Utara (lor) lantas membaca : 
“Hu ya Hu Allah! Sedulurku kang ono ing Lor, saya rewang-rewangono anekakno rejeki kang saka Lor. ” Sejumlah 3 x 

E. Berdirilah menghadap ke langit (angkasa) lantas membaca : 
“Allah Nur bashir” sejumlah 3 x 

F. Berdirilah menghadap ke bawah (bumi) lantas membaca : 
“Hu Allah Nur Allah! Mugi-Mugi angidinana punapa ingkang dados hajat kawulo. ” sejumlah 3 x 

Kerjakan tata cara itu diatas lewat cara Teratur yang berarti mesti berurutan tidak bisa dibolak-balik. 
Sesudah usai masa tirakat pantang nasi, jadi bila anda menginginkan mengamalkan sekali lagi pengetahuan ini jadi anda cukup lakukan 6 langkah diatas tanpa ada butuh lakukan tirakat sekali lagi. 
Berikut ritual pesugihan islam yang bisa anda kerjakan sendiri dirumah tanpa ada mesti menyerahkan tumbal atau bayaran apa pun. Pesugihan islami ini begitu aman untuk dikerjakan oleh siapapun. 

Serta sesudah anda melakukan ritual pesugihan islami ini jadi juga akan selekasnya tampak akhirnya, umumnya yaitu sesudah 44 hari. Mudah-mudahan apa yang kami berikan di bawah ini dapat menolong rekan-rekan yang tengah dalam kesulitan ekonomi serta tidak terperosok dalam pesugihan hitam yang memohon tumbal nyawa cuma untuk memperoleh kekayaan dengan instan serta cepat. Catatan : 

Pengetahuan ini memercayakan dua kemampuan : kemampuan doa serta kemampuan sedulur papat lima pancer. 
Daya sedulur papat lima pancer ini diperkuat lewat puasa yang anda lakoni. 
Pengamalan ini spesial dikerjakan oleh Anda yang telah mempunyai jalan rezeki (usaha) berbentuk apa pun. 
Mantra memakai bhs jawa tapi dapat digunakan oleh siapa juga. Bagaimana Caranya Mendatangkan kekayaan berlimpah rezeki uang 
Sebenernya ini bukanlah pengetahuan pesugihan, lebih pada pengetahuan menarik rezeki.
Back To Top